Політика антиплагіату

Автори, які подають матеріали для публікації в збірнику «Актуальні проблеми права: теорія і практика» погоджуються з тим, що стаття написана ними особисто, раніше ніде не публікувалася й готувалася спеціально для цього видання.
Для всіх надісланих матеріалів визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
До форм плагіату відносяться:
- використання (дослівне цитування) будь-яких матеріалів у будь-якому обсязі без вказівки джерела;
- використання запозичених зображень, малюнків, фотографій, таблиць, графіків, схем чи будь-яких інших форм графічного представлення інформації без посилання на джерело;
- використання без письмового дозволу матеріалів, автори або правовласники яких забороняють використання своїх матеріалів без спеціального узгодження.
До форм некоректного запозичення відносяться:
- відсутність графічного виділення (у лапках) дослівно цитованого тексту при наявності посилань на джерело;
- некоректне посилання на джерело або неповний склад його бібліографічного опису, що перешкоджає їх ідентифікації;
- посилання не на перше джерело запозиченого тексту без явної вказівки на цей факт (помилка у визначенні першоджерела);
- відсутність посилань з тексту на джерела, наведені в пристатейному списку;
- надмірне цитування (при наявності посилань на джерела та графічного виділення цитованого тексту), обсяг якого не обґрунтований жанром і цілями статті.
При наявності некоректних запозичень усі випадки такого запозичення розглядаються індивідуально.
 
У разі виявлення доведеного факту плагіату в статті, що вже опублікована, її автори позбавляються права публікуватися в усіх наступних номерах збірнику, а сам текст вилучається з архіву офіційного сайту видання та з інших місць публічного розміщення, відповідальність за які несе редакція збірника «Актуальні проблеми права: теорія і практика».
 
Редакційна колегія збірника у своїй діяльності щодо запобіганню плагіату керується Законом України «Про освіту»,  Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf) і Положенням про запобігання та виявлення академічної недоброчесності СНУ ім. В. Даля (https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/Polozhennya-pro-akademichnu-nedobrochesnist.pdf).