Порядок рецензування

Рецензування статей, поданих до редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні питання прав: теорія і практика», дає можливість Редакційній колегії ухвалити рішення щодо друку наданої публікації

У разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким із авторів, компаніями або іншими організаціями, пов’язаними з представленою роботою, рецензент не має брати участь у розгляді рукописів та повертає рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв’язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.

Кожен рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ. У разі виникнення необхідності спеціальної консультації рецензента, до рцензування може бти залучений ще один рецензент. Також інформація, отримана в процесі рецензування, зберігається конфіденційно й не може бути використана з будь-якою метою.

Рецензент заповнює відповідну форму в процесі рецензування статті та вчасно надсилає її до редакційної колегії. Рецензентом мають бути встановлено таке: відповідність науковому профілю збірника наукових праць; актуальність поданої на рецензування статті;  логічність структури та змісту;  чіткість формулювання мети й завдання, дослідження чітко сформульовані, наявність елементів наукової новизни; відповідність анотацій змістовним і технічним  вимогам; обґрунтованість та повнота висновків проведеного дослідження тощо.

Час розгляду статті редакційною колегією становить не менше одного місця, строк рецензування статті - не менше одного місця.

Форма рецензії на статтю розміщена посиланням: НАТИСНИ ТУТ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ.