Медіація як спосіб вирішення міжнародних спорів

  • Ю. Ю. Івчук Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • К. І. Івчук
  • Ю. О. Примак

Анотація

У статті визначено поняття та походження медіації як способу мирного вирішення публічного міжнародного спору. Авторами висвітлені питання міжнародно-правової регламентації процедури медіації, умови її реалізації, а також чинники, які впливають на ефективне застосування медіації. У науковій роботі розкрито значення основних принципів здійснення медіації, а також визначено роль держав та міжнародних організацій у процесі вирішення конфліктів.

Ключові слова: мирні засоби вирішення міжнародних спорів, міжнародна медіація, посередництво,
міжнародний спір, багатостороння медіація, переговори.

Біографії авторів

Ю. Ю. Івчук, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правознавства

К. І. Івчук

Студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ю. О. Примак

Студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Опубліковано
2019-06-06