Проблеми чинного законодавства у сфері протидії корупції в державних органах

  • Г. А. Капліна Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

Стаття присвячена аналізу антикорупційного законодавства в сфері державного управління. Її актуальність зумовлена тим, що в умовах недосконалості законодавства, складності етапу розвитку реформ в країні, корупція є реальною загрозою побудови в Україні громадянського суспільства і правової держави. Запропоновано заходи та шляхи вирішення проблеми викорінення корупції в сфері державної служби, обґрунтовані зміни у законодавство.

Ключові слова: корупція, антикорупційне законодавство, державна служба, державний орган, декларація доброчесності, електронна декларація, адміністративна послуга.

Біографія автора

Г. А. Капліна, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент

Опубліковано
2019-06-06