ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКО-ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

  • Мартинова Л. В. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Воронько О. І. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

Стаття присвячена дослідженню економіко-правових аспектів діяльності еко-індустріальних парків в Україні, а також визначення їх ролі у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України. Визначено, що одним з ключових елементів забезпечення умов сталого розвитку є концептуальна еко-зорієнтованість інвестиційно-інноваційної стратегії, як на рівні конкретної держави, так й на світовому рівні в цілому. Наголошено, що реалізація нової еко-інвестиційно-інноваційної стратегії вбачається через призму створення та функціонування еко-індустріальних парків. Досліджено поняття та суть еко-індустріальних й еко-технологічних парків, а також їх роль і значення в сучасних умовах сталого розвитку. Окреслено головні переваги у досягненні екологічної, соціальної й економічної ефективності від провадження та розвитку ЕІП-концепції. Висвітлено основні функціональні завдання еко-технопарків, як науково-технічних ядер існування та розвитку еко-індустріального сектору економіки.
Досліджено сьогоденний етап розвитку еко-парків у світі.

Ключові слова: еко-індустріальний парк, ЕІП-концепція, еко-технологічний парк еко-парки, еко-інвестиційно-інноваційна стратегія, сталий розвиток.

Біографії авторів

Мартинова Л. В., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат економічних наук, доцент кафедри господарського права Східноукранського національного університету ім. Володимира Даля.

Воронько О. І., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Старший лаборант кафедри господарського права Східноукранського національного університету ім. Володимира Даля.

Опубліковано
2020-04-21