PRIMA FACIE ДОКАЗИ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

  • Гніденко В. І. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Скупінський О. В. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статті досліджено питання доказування у структурі рішень Європейського суду з прав людини. Зокрема, основну увагу приділено використанню обставини «prima facie» через призму рішень Європейського суду з прав людини, які ілюструють можливі ситуації у яких доречно користуватися даною обставиною. Використання обставини «prima facie» безпосередньо пов’язане з покладенням тягаря доведення зі сторони позивача на сторону відповідача. Увага до інституту доказування з урахуванням обставини «prima facie» пов'язане з тією фундаментальною роллю, яку вона продовжує грати в міжнародному правосудді, така практика Європейського суду з прав людини направлена на справедливу організацію судової системи, коли законодавчо регламентовані і дотримувані на практиці гарантії пропорційні законним очікуванням суспільства.

Ключові слова: правосуддя, доказування, тягар доказування судовий розгляд, практика ЄСПЛ.

Біографії авторів

Гніденко В. І., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Асистентка кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.

Скупінський О. В., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Адвокат, к.ю.н., доцент кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.

Опубліковано
2020-04-21