АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  • Татаренко Г. В. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Колесник В. Е. Луганська ОДА

Анотація

Анотація Актуальність обраної теми є очевидною, тому що ґендерна рівність є однією з умов забезпечення суспільного розвитку. Перед суспільством постають нові виклики та можливості, які необхідно використовувати для подальшого розвитку. Ґендерна політика є одним із пріоритетів державної внутрішньої політики, яка направлена на покращення життя людей. Дослідження цього питання обумовлене необхідністю впровадження державної ґендерної політики як важливої умови розвитку демократичного суспільства і становлення ґендерної рівності, де кожному громадянину забезпечується рівний доступ до інформації та знань, розширенню можливостей реалізації власного потенціалу, що сприяє суспільному і особистісному розвиткові, підвищенню якості життя та створює умови для відкритого і прозорого державного управління. Метою дослідження є: здійснити теоретичний аналіз поняття «ґендер»; проаналізувати засади та механізми формування державної ґендерної політики; надати правову оцінку здійснення та закріплення ґендерної політики в Україні; проаналізувати стан державної ґендерної політики в Україні на місцевому та регіональному рівнях; охарактеризувати існуючі правові проблеми розвитку та впровадження ґендерної політики в Україні; розробити пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення ґендерної політики на сучасному етапі.

Ключові слова: ґендер, ґендерна політика, ґендерна дискримінація, ґендерне право, ґендерні відносини, ґендерне законодавство.

Біографії авторів

Татаренко Г. В., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Колесник В. Е., Луганська ОДА

Магістр права, заступник директора Департаменту – начальник управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Луганської обласної державної адміністрації.

Опубліковано
2020-04-21