РЕФОРМА ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ДОВГООЧІКУВАНІ ЗМІНИ ЧИ ІМІТАЦІЯ ПРОГРЕСУ

  • Татаренко Г. В. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Мезеря О. А. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Татаренко І. В.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю всебічного аналізу правового інституту викривачів корупції, як нового явища у сфері боротьби з корупцією, наданням рекомендації щодо удосконалення положень та усунення протиріч між нормами діючого законодавства у сфері запобігання та боротьби з корупцією. Об’єктом дослідження є правовий статус викривачів корупції, механізми його захисту та відновлення, правова взаємодія з іншими учасниками антикорупційних правовідносин.  Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти регулювання правосуб’єктності викривачів корупції, норми чинного законодавства та правозастосовна практика щодо реалізації положень інституту викривачів корупції. Метою дослідження є аналіз останніх законодавчих змін щодо викривачів корупції в Україні на предмет дієвості та наявності прорахунків, визначення напрямів розвитку правового регулювання інституту. За для досягнення поставленої мети у роботі були визначені та проаналізовані основні міжнародно-правові акти, законодавчі та інші правові акти України, що стосуються правового статусу викривачів корупції; виявлені прогалини в національному законодавстві у сфері функціонування інституту викривачів корупції та запропоновані шляхи їх вирішення.

Ключові слова: викривачі, корупція, анонімні повідомлення, запобігання корупції, злочин, посадові особи.

Біографії авторів

Татаренко Г. В., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.

Мезеря О. А., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат історичних наук, доцент кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.

Татаренко І. В.

Бакалавр Інституту підготовки кадрів для  органів юстиції України НЮУ ім. Я. Мудрого, м. Харків.

Опубліковано
2020-04-21