ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА НА СТАДІЇ ВІДКРИТТЯ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ТА УСКЛАДНЕНЬ, ЯКІ УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ ТАКЕ ВІДКРИТТЯ

  • Лубяна К. А.

Анотація

У статті проаналізовано специфіку діяльності адвоката на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у цивільній справі та ускладнень, які унеможливлюють таке відкриття. Наведено характеристику законодавчих норм у вказаній царині. Виведено перелік особливостей діяльності адвоката на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у цивільній справі та ускладнень, які унеможливлюють таке відкриття. Охарактеризовано зміст і значення кожної з них.

Автор звертає увагу на те, що оскільки позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, адвокат повинен подати таке клопотання вже на цій стадії, адже ігнорування цього права у майбутньому може призвести до того, що судом буде прийнято рішення про розгляд справи у порядку загального позовного провадження. Також зауважено, що дослідники питань, пов’язаних із алгоритмами складання і подання позовних заяв, приходять до висновку, що цінність позовної заяви полягає не у кількості написаного матеріалу, а у тих ідеях, які містяться у ній. Тому, адвокату, як професійному представнику, варто сумлінно та належно складати позовні заяви та низку інших процесуальних документів, оскільки це буде запорукою надання дійсно професійної правничої допомоги.

Як відзначає науковець Я.П. Зейкан, у позовному провадженні мають зазначатись звернення позивача та обґрунтування його вимог, а завдання суду полягає у з'ясуванні того, наскільки це звернення відповідає дійсним обставинам справи. Саме тому, позовна заява обов’язково має містити обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Крім того, варто враховувати, що адвокат може подати позовну заяву повторно, після усунення її недоліків. В той самий час, статтею 185 Цивільного процесуального кодексу України також передбачено ряд інших випадків, коли позовна заява може повернутись адвокату, наприклад, у тому випадку, коли заяву подано адвокатом, який не має процесуальної дієздатності, тобто його відносини із особою, інтереси якої він представляє, не оформлені договором про надання правової допомоги. Іншим ускладненням, яке унеможливлює відкриття спрощеного позовного провадження у цивільній справі, є відмова суду у відкритті провадження у справі. Статтею 186 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що суддя відмовляє у відкритті провадження у справі у вичерпному переліку випадків.

Ключові слова: адвокат; діяльність адвоката; позов; пред’явлення позову; позовне провадження; спрощене позовне провадження; цивільне судочинство; стадія відкриття провадження.

Біографія автора

Лубяна К. А.

Аспірант 3-го року навчання кафедри нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури.

Опубліковано
2020-04-21