Адміністративно-правовий механізм інформаційного забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах України

  • Ю. О. Коваленко

Анотація

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правового механізму інформаційного забезпечення протидії корупції в сучасних правоохоронних органах України у статичному та динамічному контексті. Особлива увага приділяється структурі адміністративно-правового механізму розглядуваного інформаційного забезпечення. Ця система автором розглядається в якості узгодженої дворівневої цілісної системи елементів, нерозривно пов’язаних між собою, об’єднаних спільною основною метою існування відповідного адміністративно-правового механізму.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформація, корупція, правоохоронний орган, протидія корупції.

Опубліковано
2019-06-06