ПРОБАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИПРАВЛЕННЯ ОСІБ

  • Ю. Ю. Івчук Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • М. Ю. Івчук ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка
  • О. В. Нікітіна

Анотація

Питанню застосування покарань, не пов'язаних з ізоляцією засудженого від суспільства,у тому числі пробації, приділяється особлива увага у всьому світі.Інститут пробації має довгострокову історію становлення та розвитку в різних країнах світу та на цей час вже став невід'ємною частиною держави і соціуму, який виступає необхідним інструментом для здійснення контролю, нагляду, реабілітації та соціалізації правопорушників, сприяє реінтеграції правопорушника в суспільство. Разом з тим, інститут пробації є важливим фактором в запобіганні рецидиву та мінімізує витрати для держави, необхідні для утримання осіб в пенітенціарних установах. У порівнянні із зарубіжними країнами, для України інститут пробації є відносно новим явищем, якому сприяли світовий та європейський досвід і стандарти, основою яких є розвиток використання санкцій та заходів, виконання яких не пов'язане з позбавленням волі, метою яких є забезпечення принципу гуманізму як невід’ємної складової нової кримінально-виконавчої політики держави. Період впровадження даного інституту в систему кримінальної юстиції України ще до кінця не завершений.

В Україні існує відносна проблематика щодо рецидивної злочинності, яка є загальнонаціональною, оскільки в порівнянні з минулими роками, рівень рецидивної злочинності в Україні є досить високим. Це підтверджує певні недоліки у функціонуванні існуючої системи як щодо покарань, пов’язаних із позбавленням волі, так і системи альтернативних видів покарань.Для попередження рецидивної злочинності актуальним є вдосконалення діяльності пенітенціарної та наглядової пробації. Пенітенціарна пробація є тим інструментом, за допомогою якого повинна відбуватися підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання.Застосування наглядової пробаціїдозволить убезпечити суспільство від вчинення повторних кримінальних правопорушень особами, засудженими до альтернативних позбавленню волі видів покарань шляхом їх виправлення

Стаття присвячена питаннямвизначення місця пробації в системі протидії рецидивної злочинності, надання характеристик та визначення особливостей пенітенціарної та наглядової пробації щодо засуджених.

Ключові слова: пробація, рецідив злочину, пенітенціарна пробація, наглядова пробація.

Біографії авторів

Ю. Ю. Івчук, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

М. Ю. Івчук, ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри організації правоохоронних та судових органів Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.

О. В. Нікітіна

Студентка 2 курсу освітнього ступеня магістр денного відділення, групи ПР-192дм, юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Опубліковано
2021-02-04