ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

  • М. В. Руденко Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статті досліджена оновлена система прокуратури України в контексті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", що був прийнятий Верховною Радою України 19 вересня 2019 року, виділено як позитивні риси цієї системи та і її недоліки. Зокрема позитивно оцінено нормативні положення щодо права Генерального прокурора у разі необхідності створювати спеціалізовані прокуратури, побудови в України трирівневої прокурорської системи, запровадження нових вимог до кандидатів на посаду прокурора відповідного органу прокуратури, тощо. Висловлено пропозиції щодо уточнення низки законодавчих положень щодо побудови окружних прокуратур, обласних прокуратур, Офісу Генерального прокурора, а також повноважень керівників цих органів прокуратури. Запропоноване нормативно закріпити принцип спеціалізації серед основних засад організації і діяльності прокуратури.

Ключові слова: система, прокуратура України, Офіс Генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури, спеціалізовані прокуратури, територіальність, спеціалізація.

Біографія автора

М. В. Руденко, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Д.ю.н., професор, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Опубліковано
2021-02-04