РЕАЛІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ ПРАВА НА ДОСТУПНЕ ЖИТЛО: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ НОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

  • А. О. Волкова Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України

Анотація

Стаття присвячена питанням реалізації права внутрішньо переміщених осіб на доступне житло крізь призму нової якості життя. Наголошено на тому, що житло виступає одним із найважливіших соціальних благ і складових якостей життя населення, в цілому, та кожної родини, зокрема. Звертається увага на те, що критично малий рівень фінансування програми «Доступне житло», як на державному, так і на місцевому рівнях, що призводить до неможливості задоволення попиту внутрішньо переміщених осіб на доступне житло та відповідно підвищення якості їхнього життя. Висвітлено ряд проблемних аспектів реалізації права внутрішньо переміщених осіб на доступне житло та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: якість життя, право на житло, житлова політика, доступне житло, внутрішньо переміщені особи.

Біографія автора

А. О. Волкова, Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України

Молодший науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Опубліковано
2021-02-04