ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ УГОДИ: СВОБОДА ДОГОВОРУ В УМОВАХ ПРИМУСУ

  • Г. А. Капліна Юридичний факуьтет СНУ ім. В. Даля
  • Д. Лєонова

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичних положень та практики у спорах щодо неоформлення трудових відносин або приховування трудових відносин за цивільними угодами. Здійснена авторська спроба встановлення балансу між презумпцією трудових відносин та свободою договору, виявлення шляхів зниження кількості спорів між роботодавцями та органами Державної служби України з питань праці, захисту трудових прав працівників та зменшення зловживання повноваженнями інспекторів праці.

Ключові слова: свобода договору, приховування трудових відносин, баланс між презумпцією трудових відносин та свободою договору, зловживання повноваженнями інспекторів праці.

Біографії авторів

Г. А. Капліна, Юридичний факуьтет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Д. Лєонова

Магістрантка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Опубліковано
2021-02-04