РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Л. В. Котова Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Ю. С. Язловська-Кузнецова

Анотація

У статті здійснено аналіз міжнародних стандартів та національних нормативно-правових актів, а також даних, зокрема, статистичних щодо реалізації заходів державної політики в напрямі запобігання та протидії насильству. Відзначено, що зріст кількості звернень за 2019 рік становить +334% відносно 2015 року, що в черговий раз підкреслює необхідність розробки заходів із подолання та протидії насильству з метою викорінення цієї проблеми в Україні та у Луганській області, зокрема. Констатовано, що для більш якісної боротьби із проблемою насильства у законодавство України вносяться певні зміни, що сприяють створенню нових ефективних захисних механізмів, посилюючих спроможність органів системи МВС реагувати на випадки домашнього насильства та запобігати їм. Встановлено урегулювання на національному рівні у кримінально-правових нормах питання притягнення до відповідальності за факти вчинення насильства в сім’ї. Авторами з’ясовані важливі моменти щодо специфіки реалізації заходів з подолання насильства в сім’ї та ґендерно-обумовленого насильства саме на Луганщині та акцентовано увагу на її позитивних змінах. Так, дієву підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі надають спеціалізовані служби підтримки: 10 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги (якими здійснено 3,6 тис. виїздів, надано 32 тис. індивідуальних консультацій, проведено 791 групове інформаційне заняття); 5 кабінетів анонімної невідкладної медико-психологічної допомоги, створені на базі лікарень (де протягом 2,5 років допомогу отримали 500 жінок); регіональна «гаряча лінія» з питань запобігання та протидії домашньому і ґендерно-обумовленому насильству, дискримінації за ознакою статі тощо. Авторами запропонована низка заходів, що сприятиме утвердженню ненасильницької ідеології в українському суспільстві та буде спрямована на подальший розвиток протидії та запобігання насильства на державному рівні.

Ключові слова: насильство в сім’ї, ґендерно-обумовлене насильство, заходи із запобігання та протидії насильству.

Біографії авторів

Л. В. Котова, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

К.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Ю. С. Язловська-Кузнецова

Студент 2 курсу магістратури заочного відділення юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Опубліковано
2021-02-04