ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НСРД, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

  • О. О. Лісовий Маріупольський державний університет

Анотація

У статті розглянуто проблематику судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із використанням технічних засобів. Автор доводить, що норми національного законодавства, які регламентують процедури судового контролю під час здійснення кримінального провадження, у тому числі при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із використанням технічних засобів, мають будуватися з огляду на непорушність європейських стандартів і принципів у сфері захисту конституційних прав і свобод людини. З метою вдосконалення чинного законодавства з питань судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із використанням технічних засобів, пропонується внести відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

Ключові слова: правове регулювання, негласні слідчі (розшукові) дії, слідчий суддя, суд, судовий контроль, технічні засоби.

Біографія автора

О. О. Лісовий, Маріупольський державний університет

Аспірант кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного університету, м. Маріуполь, Україна.

Опубліковано
2021-02-04