РОЛЬ ЗАГАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ПРОВЕДЕНІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

  • А. А. Коваль ЧНУ ім. Петра Могили

Анотація

У даній статті аналізується система державних органів та службових осіб, які тією чи іншою мірою уповноважені (зобов’язані) забезпечувати права людини, у тому числі і при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідно до завдань, які виконує кожен із таких суб’єктів, їх поділено на дві групи: загальні (ті, що визначають засади внутрішньої та зовнішньої політики держави та стратегію державного управління, мають відповідні координаційні повноваження та вирішують конституційно та законодавчо закріплені стратегічні завдання у зазначеній сфері, або реалізують державну політику в цьому напрямку, одним з повноважень яких передбачено утвердження або забезпечення прав людини) та спеціальні (суб’єкти кримінального провадження, які безпосередньо приймають участь у призначенні, проведенні, оцінці результатів НСРД, та на яких покладено обов’язок охорони, захисту (забезпечення) прав людини у кримінальному процесі, у тому числі й НСРД.

Ключові слова: права людини, негласні слідчі (розшукові) дії, гарантії прав і свобод, суд, слідчий суддя, учасники кримінального провадження.

Біографія автора

А. А. Коваль, ЧНУ ім. Петра Могили

Докторка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри конституційного та адміністративного права Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Опубліковано
2021-05-20