ГЕНПРОКУРОРИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: 30 РОКІВ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ДОСВІДУ З ПЕРЕДУМОВ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ, СТРОКУ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ

  • М. В. Руденко

Анотація

У статті досліджено питання конституційної моделі посади "Генерального прокурора". Стисло розглянуто історичний шлях щодо передумов призначення на посаду кожного Генерального прокурора України, строку їх повноважень та підстав звільнення з посади у контексті 30-річного політико-правового досвіду. Значну увагу акцентовано на конституційної процедурі призначення (звільнення) Генерального прокурора, яка передбачає задіяння у цьому процесі двох вищих центрів влади: Верховної Ради та Президента України. Така законодавча конструкція піддана авторської критиці, адже за неї політично незаангажованим Генпрокурор бути не може, бо де-факто стає виконавцем політичної волі або Президента або Верховної Ради України, що, звичайно, не правильно. Тому подальша діяльність Генерального прокурора потребує нових гарантій незалежності та відсутності побічних факторів, які б її підривали, тобто запровадження в Україні нової конституційної моделі посади Генерального прокурора.

Ключові слова: Генеральний прокурор, призначення Генерального прокурора, строк повноважень, підстави звільнення Генерального прокурора, модель посади Генерального прокурора.

Біографія автора

М. В. Руденко

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Опубліковано
2021-05-20