ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • Г. А. Капліна Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Д. О. Лєонова Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статті проаналізовані публічно-правові наслідки зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві. Встановлено зв’язок між зловживанням сторонами процесуальними правами та нівелюванням деяких основних завдань судочинства.

Робиться висновок, що проблема зловживання процесуальними правами повинна розглядатися не лише як порушення прав іншої сторони, але і як нанесення репутаційної та матеріальної шкоди судовій владі.

Ключові слова: зловживання процесуальними правами, затягування цивільного процесу, недобросовісне користування процесуальними правами, публічно-правовий інтерес держави.

Біографії авторів

Г. А. Капліна, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Д. О. Лєонова, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Асистентка кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Опубліковано
2021-05-20