Електронні докази: новий інститут процесуального права

  • Г. В. Татаренко Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Н. П. Ліксіна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем, які можуть виникнути під час подання електронних доказів на судовому засіданні, та пошуку шляхів їх вирішення.

Ключові слова: електронні докази, цифрові докази, джерела електронної інформації, електронна форма, судовий процес, оригінал електронних доказів, електронна копія.

Біографії авторів

Г. В. Татаренко, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент

Н. П. Ліксіна

Cтудентка 1 курсу освітнього рівня «Магістр» групи ПР-174дм юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Опубліковано
2019-06-06