ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ВИКРИВАЧАМ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

  • Г. В. Татаренко Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • І. В. Татаренко
  • Ю. О. Попова

Анотація

У статті окреслено існуючі проблеми чинного законодавства України, яке регламентує право викривачів корупції на отримання матеріальної винагороди, проаналізовано міжнародний досвід з цього питання. Зокрема досліджено проблему виплати винагороди анонімним викривачам та з урахуванням іноземного досвіду запропоновано шлях її вирішення. До того ж значну увагу приділено оптимальному мінімальному розміру предмета корупційного правопорушення, який є підставою для присудження викривачеві матеріального заохочення, наведені аргументи щодо обмеження суми винагороди з прив’язкою до основних соціально-економічних показників держави, розглянуто низку інших проблемних питань.

Ключові слова: корупція, винагорода викривачам корупції, міжнародний досвід.

Біографії авторів

Г. В. Татаренко, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

І. В. Татаренко

Бакалавр Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого м. Харків, Україна

Ю. О. Попова

Бакалавр Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Опубліковано
2021-05-20