НОВАЦІЇ У ЗАПРОВАДЖЕННІ ФОРМАТУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

  • С. В. Терещенко Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

Обґрунтовано актуальність  проблеми висвітлення новацій у запровадженні формату економічних відносин державно-приватного партнерства.  Здійснено аналіз передумов формування авторської позиці О.М.Вінник щодо критики неповноти змісту Закону України про державно-приватне партнерство та обгрунтування нею категорії  організаційно-правового партнерства.

Обрання теми статті  обумовлено незавершеністю сучасного процесу вивчення поглядів науковців на різноманіття формату економічних відносин державно-приватного партнерства. Викладено шляхи досягнення узагальненого результату щодо розв’язання проблеми закріплення в Інноваційному кодексі України формату комунально-приватного партнерства; державно-комунального партнерства; державно-комунально-приватного партнерства; партнерства органів місцевого самоврядування з іншими державами (пропозиції О.М.Вінник).

Ключові слова: державно-приватне партнерство; договір концесії; комунально-приватне партнерство; державно-комунальне партнерство; державно-комунально-приватне партнерство; партнерства органів місцевого самоврядування з іншими державами; транснаціональні корпорації.

Біографія автора

С. В. Терещенко, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.

Опубліковано
2021-05-20