Проблемні питання оплати праці державних службовців та напрямки їх вирішення

  • О. К. Любимов ВГСУ

Анотація

У статті здійснено розгляд та узагальнення основних проблем, які виникають при здійсненні оплати праці державних службовців, серед яких: низький рівень посадових окладів державних службовців, а саме частка його розміру у структурі заробітної плати державного службовця; визначення результативності діяльності державного службовця в органі державної влади; порушення норм чинного законодавства при виплаті коштів за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; вплив керівника відповідного державного органу на визначення розміру премій, а також недостатня відкритість та прозорість їх нарахування та виплати; значна кількість нормативно-правових актів, які регулюють питання оплати праці державних службовців. Науковцем запропоновано конкретні шляхи та напрямки вирішення виявлених проблем при здійсненні оплати праці державних службовців, серед яких важливе місце приділено посиленню контролю за діями керівника державного органу щодо визначення результативності кожного державного службовця, критеріїв результативності, визначення розміру премій, розроблення та ведення реєстру отриманих премій державними службовцями категорії «А» тощо.

Ключові слова: оплата праці, державний службовець, посада, посадовий оклад, кошти.

Біографія автора

О. К. Любимов, ВГСУ

Помічник судді Вищого господарського суду України

Опубліковано
2019-06-06