Договір підряду на капітальне будівництво як правова форма господарських зв'язків

  • О. В. Шаповалова Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

Висвітлюються питання забезпечення інвестицій для будівельних робіт в умовах становлення нової системи господарювання. Обґрунтовано постановку проблеми теоретичного осмислення та юридичного аналізу проблем забезпечення якості будівельних робіт, спрощення процесу інвестування коштів для реалізації будівельного підряду, освоєння принципів державно-приватного партнерства сторонами договору будівельного підряду. Надано оцінку суперечкам фахівців стосовно предмета договору будівельного підряду ( діяльність підрядника з виконання робіт, завершений будівництвом об’єкт, чи одне й друге разом узяті). Окреслено перспективи популярності державно-приватного партнерства у сфері капітального будівництва в нашій країні.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, інвестування будівельних робіт, якість будівельних робіт, предмет договору будівельного підряду.

Біографія автора

О. В. Шаповалова, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Доктор юридичних наук, професор

Опубліковано
2019-06-06