Європеїзація господарського договірного права України як напрям правової інтеграції

  • В. С. Мілаш Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Анотація

Стаття присвячена питанням європеїзації господарського договірного права України в контексті євроінтеграції. Особлива увага зосереджується на розумінні сутності та співвідношенні процесів уніфікації та гармонізації у сфері договірного права та їх результатах.

Ключові слова: європеїзація, уніфікація, гармонізація, євроінтеграція, європейське договірне право, принципи європейського договірного права, м’яке договірне право.

Біографія автора

В. С. Мілаш, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Доктор юридичних наук, доцент

Опубліковано
2019-06-06