Переміщення та зміна істотних умов праці як вид зміни умов трудового договору

  • О. В. Валецька Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Анотація

Зміна умов трудового договору за загальним правилом передбачає згоду працівника, але в окремих випадках із дотриманням спеціальної процедури допускається за одностороннім рішенням роботодавця. Правове регулювання змін умов трудового договору фактично здійснюється лише однією статтею Кодексу законів про працю, що на практиці призводить до нечіткості тлумачення правової норми та помилках у правозастосуванні. Вдосконалення норм інституту трудового договору в частині переміщення та змін істотних умов трудового договору потребує ґрунтовного наукового дослідження з урахуванням наукових підходів, на основі аналізу чинного законодавства та норм проекту Трудового кодексу. Метою даної статті є визначення особливостей правового регулювання переміщень та змін істотних умов трудового договору в сучасних умовах.

Ключові слова: трудовий договір, переміщення, зміна умов, істотні умови, згода працівника, організація виробництва, попередження, робоче місце.

Біографія автора

О. В. Валецька, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Кандидат юридичних наук, доцент

Опубліковано
2019-06-06