Правовий аналіз застосування законодавства у сфері житлово-комунальних послуг в історичному аспекті (з управління багатоквартирним будинком)

  • Г. М. Гриценко Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статі розглядаються проблемні питання діючого законодавства у сфері надання комунальних послуг у багатоповерхових будинках( управління багатоквартирним будинком), провадиться аналіз законодавства з управління багатоквартирними будинками, позначаються суб'єкти хто може надавати комунальні послуги з управління багатоквартирними будинками. Проаналізовано стан житлового фонду в державі і на підставі отриманих фактів зроблені певні пропозиції щодо виходу зі сформованого критичного стану житлового фонду (практично не придатного для його використання за цільовим призначенням), на підставі закордонного досвіду. Визначені деякі пріоритетні напрямки подальших теоретичних досліджень проблем у сфери надання житлово-комунальних послуг і запропоновані деякі практичні рішення існуючих проблем в процесі інтеграції вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.

Ключові слова: житлово-комунальні послуги, суб’єкт господарювання з управління багатоквартирним будинком, інтеграція вітчизняного законодавства.

Біографія автора

Г. М. Гриценко, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент

Опубліковано
2019-06-06