Аналіз сутності поняття транспорту в єдиній транспортній системі України

  • О. Ю. Дубінський

Анотація

У статті узагальнено та проаналізовано теоретико-правові підходи до розуміння сутності поняття «транспорт» на основі вивчення сучасної нормативно-правової бази, яка регламентує транспортну сферу України, і наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців. Виявлені недоліки в розумінні сутності транспорту, і запропоновано авторське визначення даного поняття у вузькому та широкому його розумінні.

Ключові слова: транспорт, транспортна система, транспортна сфера, транспортний засіб, транспортна стратегія.

Біографія автора

О. Ю. Дубінський

Кандидат юридичних наук

Опубліковано
2019-06-06