Суд присяжних у кримінальному судочинстві України: сучасний стан та проблеми функціонування

  • Л. В. Котова Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Е. Л. Косторной

Анотація

Аналізуються наукові праці вітчизняних вчених та нормативно-правові акти щодо питання функціонування суду присяжних у національному кримінальному судочинстві. Розглядаються питання щодо процедури формування списків присяжних, кількісного складу суду присяжних, розгляду кримінальних справ у суді за участю присяжних, прийняття рішення судом присяжних. Досліджується питання щодо розмежування компетенції професійних суддів та присяжних в англо-американської та європейської моделях, наводиться характеристика моделі суду присяжних, чинна в Україні. Надаються авторські пропозиції щодо кількісного складу суду та запропоновані рекомендації щодо функціонування інституту суду присяжних як дієвого інструменту безпосередньої участі народу в здійсненні правосуддя.

Ключові слова: суд присяжних, присяжний, розгляд кримінальної справи, професійний суддя.

Біографії авторів

Л. В. Котова, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент

Е. Л. Косторной

Магістрант юридичного факультету СНУ ім. В. Даля

Опубліковано
2019-06-06