Зарубіжний досвід функціонування судових систем та можливість його використання під час проведення судової реформи в Україні

  • І. С. Лісна Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Анотація

Судова система в Україні від моменту набуття державою незалежності фактично перебуває у стані постійного реформування. Зазвичай, кожен реформаторський період у цій сфері запроваджується під гаслами забезпечення незалежності судової влади, наближення національної судової системи та процедури здійснення судочинства до міжнародних та європейських норм і стандартів. Натомість, практика реалізації таких реформаторських ідей за роки незалежності України тільки загострила проблему. Рівень довіри суспільства до судової влади став вкрай низьким, рівень корумпованості суддів зріс, погіршився доступ до справедливого суду. Тож, проблема реформування судової влади в Україні на сьогодні є актуальною, оскільки лише стабільне законодавство та ефективне правосуддя здатні реально забезпечувати надійний захист прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави.

Ключові слова: суди, правосуддя, судова система, судова реформа, інститут медіації.

Біографія автора

І. С. Лісна, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Кандидат юридичних наук, доцент

Опубліковано
2019-06-06