Проблеми взаємодії міжнародних органів та організацій з питань моніторингу прав дитини в умовах збройного конфлікту з національними органами та організаціями

  • Г. В. Татаренко Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • К. Е. Алієва

Анотація

Розглядаються питання моніторингу закріплення, дотримання та захисту прав дітей в умовах збройного конфлікту та аспекти взаємодії міжнародних органів та організації з питань моніторингу прав дитини в умовах збройного конфлікту з національними органами та організаціями в Україні.

Ключові слова: дитина, збройний конфлікт, моніторинг, права дитини, міжнародне право, гуманітарне право.

Біографії авторів

Г. В. Татаренко, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент

К. Е. Алієва

Cтудентка 1 курсу освітнього ступеня «Магістр», юридичного факультету Східноукраїнського національного університета імені Володимира Даля.

Опубліковано
2019-06-06