Генезис центральних органів виконавчої влади в Україні

  • Д. В. Журавльов Науково-дослідний інститут публічного права

Анотація

У статті розкрито генезис центральних органів виконавчої влади в історичній ретроспективі. Він у минулі епохи базувався на феномені виокремлення органів виконавчої влади, які створювалися і розвивались на основі політичним вподобань лідерів більшості тогочасних українських політичних сил, чому сприяла відповідала ідеологія парламентського правління. Зі зміною суспільно-політичних обставин модернізувався зміст відповідних правовідносин. Парламентське правління з можливими його формами залишалося принадливим для ідеологів тогочасного українського державотворення, однак реалії спонукали їх виявляти інтерес до авторитарних форм організації влади. Відповідно трансформувалися і підходи до конституювання виконавчої влади. Визначено, що політико-правова ідеологія, поширена за часів національно визвольних змагань, і тогочасна організація державного владарювання в цілому відбивали здобутки і недоліки організації і діяльності органів виконавчої влади.

Ключові слова: Генезис, ідеологія, історія України, організації влади, парламентське правління, політична сила, центральні органи виконавчої влади.

Біографія автора

Д. В. Журавльов, Науково-дослідний інститут публічного права

Доктор юридичних наук, доцент

Опубліковано
2019-07-06