Правові особливості впровадження та розвитку електронного урядування на місцевому рівні

  • Л. В. Котова Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • В. К. Тютюнник

Анотація

Надано правову характеристику впровадження електронного урядування на місцевому рівні. Наведені приклади успішного використання інформаційно-комунікаційних технологій на місцевому рівні державного управління. Охарактеризовано основні правові проблеми розвитку електронного урядування на сучасному етапі. Запропоновані рекомендації щодо правового регулювання е-урядування на місцевому рівні.

Ключові слова: електронне урядування, інформаційні технології, он-лайн послуги, органи місцевого самоврядування, веб-сайти, електронне місто.

Біографії авторів

Л. В. Котова, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент

В. К. Тютюнник

Здобувачка вищої освіти юридичного факультету ОС «Магістр» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Опубліковано
2019-07-06