Види переведення у трудових відносинах

  • О. В. Валецька Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Анотація

Під переведенням на іншу роботу необхідно розуміти будь-яку зміну трудової функції працівника (спеціальності, кваліфікації, посади), а також зміну інших умов трудового договору, обумовлених угодою сторін, які не були викликані загальними змінами в організації виробництва і праці на підприємстві і вимагають згоди працівника. Основне призначення переведень полягає у оптимізації процесу виробництва, перерозподілі кадрового потенціалу, а для працівників переведення можуть слугувати правостворюючим, правозмінюючим або правоприпиняючим фактом. Особливої актуальності у сучасний період набуває вдосконалення правового регулювання переведень у трудових відносинах. Метою статті є дослідження видів переведень у трудових відносинах.

Ключові слова: переведення, трудова функція, інша місцевість, істотні умови, трудовий договір, простій, згода працівника.

Біографія автора

О. В. Валецька, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Кандидат юридичних наук, доцент

Опубліковано
2019-07-06