Знання про цифру економіку - у сучасну освіту: спосіб має значення

  • О. В. Шаповалова Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Дослідження з цифровізації економіки України у науці представлені монографією В.І. Ляшенка та О.С. Вишневського, циклом статей О.М. Вінник, А. Стрижко, К. Єфремової, С. Глібка, М.М. Кузьміної, Ю. Асадчева та іншими. Проведено критичний аналіз щодо обрання в освітньому процесі моделі скорочення фахових
дисциплін та користь математиці і дисциплін природничого циклу. Запропоновано оптимізувати спосіб запровадження знань про цифрову економіку при навчанні студентів за спеціальністю «Право» за критерієм пріоритету розвитку юридичного мислення. Наводиться ілюстрація того, як може відбуватися процес оптимізації при викладанні дисциплін «Податкове право», «Господарське право», «Інформаційне право» та інших.

Ключові слова: цифрова економіка, освіта, податкове право, господарське право, інформаційне право, правові поняття цифрової економіки, юридичне мислення, постановка проблеми способу запровадження знань.

Біографія автора

О. В. Шаповалова, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Доктор юридичних наук, професор

Опубліковано
2019-06-06