Основні підходи до розуміння сутності поняття "державна служба"

  • О. К. Любимов Вищий господарський суд України (помічник судді)

Анотація

У статті здійснюється розгляд законодавчого розуміння поняття державної служби, проводиться аналіз наукових позицій вчених щодо уточнення термінологічного розуміння поняття «державна служба» у процесі реформування системи державної служби в Україні. Державна служба розглядається у широкому та вузькому розумінні, з точки зору професійної діяльності осіб, які у ній працюють, але такий підхід розкриває тільки професійну сторону державної служби, а не її розуміння в цілому, оскільки не враховує завдання та соціальну спрямованість державної служби, а також не розкриває її функціональне значення для суспільства в цілому. Досліджено наукові позиції вчених щодо розуміння державної служби як трудового виду діяльності, як політичного інституту, який об’єднує виконання завдань держави у комплексному співвідношенні з людськими ресурсами та соціальної спрямованості у діяльності держави та як окремого соціального інституту, а також на основі дослідженого сформульовано власне розуміння поняття державної служби.

Ключові слова: державна служба, діяльність, професійність, публічність, соціальна спрямованість.

Біографія автора

О. К. Любимов, Вищий господарський суд України (помічник судді)

Кандидат юридичних наук

Опубліковано
2019-07-06