Сучасна сутність та зміст засади рівності в трудовому праві України

  • Н. М. Олійник Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

Стаття присвячена визначенню сучасних змісту та сутності засад рівності у трудовому праві, з урахуванням розуміння впливу на них такого явища як господарська влада роботодавця над працівником та особливостей підпорядкування працівника роботодавцеві в процесі організації праці.

Ключові слова: рівність, правова рівність, рівність у трудовому праві, рівноправ’я, рівність при прийнятті на роботу, рівність у трудових правовідносинах.

Біографія автора

Н. М. Олійник, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Аспірант кафедри правознавства

Опубліковано
2019-07-06