Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів

  • Д. С. Трофименко ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Сучасність висуває якісно нові умови існування та функціонування цінних паперів, які на фондових ринках більшості країн перебувають у бездокументарній формі як дематеріалізовані цінні папери, що існують у вигляді облікових записів у системі депозитарного обліку цінних паперів. Однак процес дематеріалізації не означає втрату носія майнових прав, інкорпорованих у цінних паперах, а є процесом, який зумовив його трансформацію у відповідності до потреб сучасного часу.

Ключові слова: бездокументарні цінні папери, дематеріалізація, переведення цінних паперів із документарної форми існування у бездокументарну форму.

Біографія автора

Д. С. Трофименко, ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.

Опубліковано
2019-07-06