ЩОДО ЗМІНИ АКЦЕНТІВ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ (ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ)

  • Руденко М. В. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статті розглянуто проблематику формулювання поняття та визначення системи правоохоронних органів (органів правопорядку) у контексті нового Закону  України «Про національну безпеку України». Проаналізовано співвідношення дефініцій «правоохоронні органи», «державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями», «правоохоронні органи спеціального призначення», «правоохоронні та розвідувальні органи», «сили безпеки і оборони». Здійснено наукову класифікацію правоохоронних органів, виокремлено сутнісні риси органів правопорядку.

Ключові слова: правоохоронні органи(органи правопорядку), система правоохоронних органів, правоохоронні органи спеціального призначення, державні органи з правоохоронними функціями.

Біографія автора

Руденко М. В., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, професор кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Опубліковано
2020-01-24