Соціальна сфера України через призму міжнародних стандартів

  • О. В. Валецька Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Анотація

Україна проголосила себе соціально-правовою державою. Це положення закріплено в основному законі – Конституції України. Соціальний захист гарантований усім верствам населення, усім категоріям громадян, незалежно від статі, віку, соціального та расового походження, релігійних уподобань. Реалізація основних завдань соціальної політики потребує ґрунтовних досліджень міжнародних стандартів у соціальній сфері, що активізує науковий пошук та зумовлює мету статті.

Метою даної статті є дослідження відповідності державних соціальних стандартів України міжнародним стандартам в сучасних умовах. Міжнародні стандарти у соціальній сфері є базовими орієнтирами для національного законодавства та покликані забезпечити гідний рівень життя для всіх вразливих верств, підвищити їх матеріальний рівень, встановити відповідні гарантії реалізації соціальних прав. Серед основних ознак соціальних стандартів необхідно виділити наступні: нормативну визначеність, еталонний характер, сукупність вимог, які потрібно неухильно дотримуватися та загальнообов'язковий характер.

Ключові слова: соціальний захист, міжнародні стандарти, соціальна сфера, стандартизація, соціальні права, базові положення, державні гарантії.

Біографія автора

О. В. Валецька, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Кандидат юридичних наук, доцент

Опубліковано
2019-06-06