СТАЛІНСЬКІ РЕПРЕСІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 20-30-х рр. ХХ ст.

  • Лісна І. С. Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
  • Михайлів Т. Є. Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Анотація

Дослідження масових репресій сталінського режиму привертає увагу суспільства вже 60 років, починаючи з проголошення М. С. Хрущовим таємної доповіді про культ особи Сталіна на XX з'їзді ЦК КПРС.

Реальні масштаби злочинів, скоєних тоталітарною державою в умовах абсолютної таємниці, стали остаточно відомими під час другої кампанії десталінізації, здійсненої М. С. Горбачовим в роки перебудови. Проте, фактично лише незалежній Україні створено реальні умови для всебічного вивчення пов'язаних з масовими репресіями історичних джерел і виявлення повної картини фізичних та моральних втрат українського народу, який опинився в епіцентрі сталінських репресій.

Тяжкою спадщиною цієї доби є масові репресії, які чинились сталінським режимом та його провідниками на території України, зокрема на Півдні. Дослідження репресій дає змогу збагатити історичну науку новим оригінальним і фактичним матеріалом, аргументовано викрити злочинну діяльність Й. Сталіна, його оточення та створеної ним репресивно-каральної машини. У роки розбудови Української держави виключно важливим є процес переосмислення багатьох проблем історії України. Лише з урахуванням минулого, в тому числі і тих драматичних подій, які принесли репресії, українське суспільство може йти в майбутнє.

Ключові слова: Сталінські репресії, Миколаївщина, Одещина, інтелігенція, концтабори, тоталітарний режим.

Біографії авторів

Лісна І. С., Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Михайлів Т. Є., Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Аспірант кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Опубліковано
2020-01-24