ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОНЦЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

  • Терещенко С. В. Юридичний факультету СНУ ім. В. Даля

Анотація

Прокоментовано факт втрати чинності Закону України «Про концесії» (1999 р.) та Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (2000 р.). Здійснено аналіз наукових досліджень та коментарів нового закону щодо врегулювання концесійної діяльності. Зокрема, положень про діяльність концесіонера та про концесійні договори. Обґрунтовано авторську позицію щодо господарсько-правового та цивільно-правового регулювання відносин, що виникають на підставі договору концесії.

Виявлено переваги повноти правового врегулювання контролю та моніторингу виконання концесійних договорі за новими законоположеннями у порівняні з регламентами правового впливу за попереднім законодавством.

Виявлено недоліки запропонованого договірного механізму здійснення концесійної діяльності. Визнано достатнім потенціал нового закону України про концесію для відображення всієї багатоаспектності концесійно-договірних відносин.

Ключові слова: концесія, контроль, моніторинг, виконання концесійних договорів, нові законоположення про концесію, державно-приватне партнерство, господарсько-правове регулювання, цивільно-правове регулювання.

Біографія автора

Терещенко С. В., Юридичний факультету СНУ ім. В. Даля

К.ю.н., доцент кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.

Опубліковано
2020-01-24