ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • Івчук Ю. Ю. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля
  • Нікітіна О. В.
  • Івчук К. І.

Анотація

У зв'язку з приведенням національного законодавства до міжнародних стандартів, перед Україною постало завдання створення такого інструменту, за допомогою якого можливо було б застосування нових підходів до виконання покарань, здійснення нагляду за правопорушниками, надання психологічної допомоги та вирішення соціально-побутових проблем. Таким інструментом і став запроваджений в Україні інститут пробації. На сьогодні пробація є невід’ємним елементом систем кримінальної юстиції у європейських країнах, що в свою чергу позитивно сприяє забезпеченню безпеки суспільства та справедливому відправленню правосуддя.

Стаття присвячена історії становлення та сучасним тенденціям функціонування інституту пробації. У статті проаналізовано міжнародно-правовий досвід пробації таких країн як США, Великобританія, Швеції, Данії, Нідерландів; досліджено особливості національної моделі пробації та надано пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства; визначена можливість імплементації норм міжнародного права з питань функціонування інституту пробації до законодавства України. Авторка-
ми проаналізовані різні точки зору вчених щодо визначення поняття ресоціалізації.

Розглянуті окремі аспекти застосування пробації в умовах збройного конфлікту, зокрема, зазначено, що особи, які звільнилися з місць позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній українській владі території стикаються з наступними проблемами: відсутність закріплення на законодавчому рівні питання зарахування строку відбування покарання; відсутність чіткого механізму відновлення документів задля можливості повернення на підконтрольну територію України; відсутність чіткої позиції відносно подальшої долі осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, які залишились на непідконтрольній території тощо, які є невирішеними і по цей час.

Ключові слова: пробація, досудова пробація, наглядова пробація, пенітенціарна пробація, ресоціалізація.

Біографії авторів

Івчук Ю. Ю., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Доктор юридичних наук, професор кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Нікітіна О. В.

Студентка 1 курсу освітнього ступеня магістр денного відділення, групи ПР-192дм, юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Івчук К. І.

Cтудентка 4 курсу денного відділення, 13 групи Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Опубліковано
2020-02-12