ЩОДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА

  • Арсентьєва О. С. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статті досліджено проблеми визначення та класифікації інститутів галузі трудового права. Констатовано, що під правовим інститутом трудового права розуміється сукупність норм трудового права, метою яких є регулювання трудових, а також тісно пов’язаних з ними суспільно правових відносин, які складають  відносно відокремлену частину (елемент) галузі трудового права України. Досліджено окремі інститути Загальної частини трудового права. Проаналізовано проєкти нормативно-правових актів у сфері праці, які наразі знаходяться на розгляді у Верховній Раді України, щодо визначення та змісту окремих інститутів трудового права.

Ключові слова: система трудового права, інститути галузі трудового права, інститути Загальної частини трудового права, інститут робочого часу, інститут трудового договору.

Біографія автора

Арсентьєва О. С., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Декан юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, кандидат юридичних наук, доцент.

Опубліковано
2020-02-12