ПРОБЛЕМА ЛЕГІТИМАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ, ВИДАНИХ ОКУПАЦІЙНОЮ ВЛАДОЮ, НА ШЛЯХУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

  • Галкін В. Л. ДП "Первомайськвугілля"
  • Котова Л. В. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статті на підставі здійсненого комплексного аналізу нормативно-правової бази, судової практики та праць вчених досліджено проблеми захисту пенсійних прав внутрішньо переміщених осіб, зокрема питання визнання документів, виданих окупаційною владою, від яких залежить практична реалізація права на соціальний захист. Констатовано, що, не зважаючи на наявність в національному законодавстві спеціальних нормативних актів в сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб, маються значні прогалини та недоліки регулювання. Надано авторське бачення вирішення проблеми легітимації документів, виданих окупаційною владою як однієї з складової дотримання прав людини, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Ключові слова: соціальні права, право на пенсійне забезпечення, захист прав, пенсійне законодавство, пенсія, внутрішньо переміщені особи, трудовий стаж, документи, окупаційна влада, легітимація, «Намібійські винятки».

Біографії авторів

Галкін В. Л., ДП "Первомайськвугілля"

Cтудент групи ПР-183зм юридичного факультету Східноукраїнського  національного  університету імені Володимира Даля ОС «магістр» за спеціальністю 081 «Право», начальник відділу кадрів Відокремленого підрозділу шахта "Тошківська" Державного підприємства "Первомайськвугілля".

Котова Л. В., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

К.ю.н., доц., доцент кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського національного  університету імені Володимира Даля.

Опубліковано
2020-02-12