ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • Рибак Н. В.

Анотація

У статті проаналізовано правову природу ефективності трудового законодавства. Детально розкрито аспекти сутності ефективності трудового законодавства. Охарактеризовано зміст і значення кожного з них. Наведено наукові підходи до наукової інтерпретації ефективності трудового законодавства. Виведено авторську унікальну дефініцію досліджуваного правового явища. Виявлено специфіку даної правової категорії.

Ключові слова: ефективність, трудове законодавство, праця, працівник, трудова діяльність.

Біографія автора

Рибак Н. В.

Кандидат юридичних наук

Опубліковано
2020-02-12