Реформування галузі туристичної діяльності в аспекті господарсько-правового механізму

  • Г. М. Гриценко Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статі розглядаються проблемні питання діючого законодавства у сфері надання послуг туристичної галузі, аналізується законодавство з надання послуг у сфері туристичної діяльності, проводиться розділення надання туристичних послуг на елементи, позначаються суб'єкти - хто може
надавати туристичні послуги. Проаналізовано стан туристичної галузі в державі і на підставі отриманих фактів зроблені певні пропозиції щодо виходу зі сформованого критичного стану надання послуг у туристичної галузі. Визначені деякі пріоритетні напрямки подальших теоретичних досліджень проблему сфері надання туристичних послуг і запропоновані деякі практичні рішення існуючих проблем в процесі інтеграції вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.

Ключові слова: туристична галузь: надання туристичних послуги, суб’єкт господарювання з надання туристичних послуг, господарсько-правовий механізм.

Біографія автора

Г. М. Гриценко, Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Кандидат юридичних наук, доцент

Опубліковано
2019-06-06