ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

  • Суржан Б. П. Луганський НДЕКЦ

Анотація

У теоретико-правовому аспекті  досліджено питання спеціальної юридичної  відповідальності, що застосовуються до судового експерта під час виконання,  невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків, притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією. Автором аналізуються положення Конституції України, Закону України «Про судову експертизу», Кодекс України про адміністративні правопорушення, нормативно-правові акти що регламентують порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності судового експерта МВС України.   Проведено аналіз порядку та підстав притягнення судового експерта до адміністративної та дисциплінарної відповідальності за правопорушення у антикорупційній сфері. Окреслено основні недоліки законодавства, зокрема щодо застосування порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності судового експерта за правопорушення, пов’язані з корупцією.  Виокремленні неврегульовані та невирішені питання стосовно запобігання корупції в судово-експертній діяльності, та запропоновано шляхи їх вдосконалення.

Ключові слова: судовий експерт, судова експертиза, адміністративна відповідальність, дисциплінарна  відповідальність, корупційні правопорушення.

Біографія автора

Суржан Б. П., Луганський НДЕКЦ

Аспірант кафедри правознавства Східноукраїнського університету імені Володимира Даля, провідний юрисконсульт групи юридичного забезпечення Луганського НДЕКЦ МВС України.

Опубліковано
2020-02-12