ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ТРУДОВОГО ПРАВА

  • Арсентьєва О. С. Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Анотація

У статті досліджено питання історико-правового аспекту становлення й розвитку галузі трудового права. Проаналізовано нормативно-правові акти у сфері праці зі стародавніх часів й до сьогодення. Розглянуто різні періодизації, які висвітлюють історію формування та становлення галузі трудового права у різні часи, - під владою Австрійської та Російської імперії, за часів виборювання свого права на незалежність та встановлення на території України влади Центральної Ради, під владою Радянського Союзу і, зрештою, за часів незалежності України. Визначено головні історичні та правові особливості, які вплинули на розвиток трудового законодавства сучасної України та на цій підставі виокремлено періоди, які відображатимуть усі специфічні риси становлення та формування галузі трудового права нашої держави.

Ключові слова: галузь трудового права, норми трудового права, нормативно-правовий акт, трудове законодавство, трудові відносини, періодизація у галузі трудового права.

Біографія автора

Арсентьєва О. С., Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля

Декан юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, кандидат юридичних наук, доцент.

Опубліковано
2020-04-21